Overblijven

Kinderen kunnen flexibel gebruik maken van de tussenschoolse opvang. De Tussenschoolse opvang wordt door de school zelf georganiseerd. Tijdens het overblijven zullen dan ook dezelfde regels, normen en waarden gehanteerd worden als in de klassen. De lunch wordt gezien als een rustmoment voor de kinderen. Daarom zal hier ook de tijd voor worden genomen. De kinderen eten aan een gedekte tafel en smeren, indien nodig, met hulp zelf hun brood. Voor of na de lunch is er tijd voor spel en ontspanning, waarbij gebruik gemaakt wordt van de speelplaats en de aula. Per groep zal er een vaste overblijfmoeder de lunch verzorgen.

Via onderstaande link kunt u uw kind aanmelden: 

Overblijven

Het overblijven kost € 2,60 per keer. U maakt het bedrag voor het aantal strippen dat u wilt kopen over op:

Banknr.   NL85 RABO 0181 9722 71
t.n.v.       Basisschool De Baarzen
o.v.v.      TSO + voor- en achternaam kinderen